Авторський курс Ґустава Водічки «Майстерність публічного мовлення»

Ґустав Водічка – один з найкращих вітчизняних фахівців у галузі ораторської майстерності. Його публічні виступи здатні «вбити», а потім «воскресити» слухача. Філософський погляд на життя, водночас проста і чарівна манера роблять його публічні виступи легкими для сприйняття широким загалом.
Програма курсу складається з двох невід’ємних компонентів – теоретичні знання і практичні вправи. Будуть розглянуті такі аспекти публічного мовлення, як робота з мотивацією, цілі та формати публічного виступу, основні вимоги до оратора, а також багато інших складників вдалого виступу. Також слухачі ознайомляться з таким прийомом, як пауза, її роллю у комунікації, особливостями невербальної комунікації; закріплять отримані навички на практиці, а також потренуються висловлювати свою думку у певній ролі серед широкого загалу.
Завдяки вдалому симбіозу теорії та практики учасники зможуть впродовж кількох годин ознайомитися з тонкощами комунікації з різними аудиторіями.